Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade wanneer een mens een lichamelijk en/of geestelijk letsel oploopt door een ongeval. Dit ongeval kan zijn ontstaan door eigen toedoen of door toedoen van een ander. Letselschade kan uw leven als slachtoffer ernstig beïnvloeden, zowel op financieel, fysiek of psychisch gebied. De meest voorkomende oorzaken letselschade zijn:

Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval en letselschade heeft opgelopen, komt u veelal in een vervelend traject. U moet een schadevergoeding opstellen en claimen, maar dit is niet uw belangrijkste zorg. Of eigenlijk: dit zou niet uw belangrijkste zorg behoren te zijn. De letselschadespecialisten van Mijnletsel staan voor u klaar om u in dit traject te ondersteunen. Zo kunt u zich focussen op uw herstel en zorgen wij voor een rechtmatige schadevergoeding.

Recht op een schadevergoeding bij letselschade?

Het oplopen van letselschade garandeert u niet direct een schadevergoeding. Diverse aspecten omtrent het ongeval zijn van belang bij de bepaling of u een schadevergoeding claimen en/of ontvangen kunt. U heeft uitsluitend recht op een schadevergoeding wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor de toedracht van het ongeval. Het Nederlands Recht reguleert deze aansprakelijkheid, wat in de wetboeken beschreven is. De drie belangrijkste rechtsfeiten die aansprakelijkheid kunnen aantonen, zijn;

  • Kwalitatieve aansprakelijkheid
  • Onrechtmatige daad
  • Productaansprakelijkheid

Kwalitatieve aansprakelijkheid is aansprakelijkheid voortkomend uit gedragingen van andere personen, stoffen, dieren en zaken waardoor letselschade opgelopen is. Een onrechtmatige daad wijst op aansprakelijkheid voor eigen feitelijke handelingen. Ten slotte valt een gebrekkig product onder de productaansprakelijkheid.

Welke schade behoort vergoed te worden?

Om een bedrag te koppelen aan uw letselschade voor de schadevergoeding, komt er een ingewikkelde berekening en/of handeling bij kijken. De schadevergoeding bestaat namelijk uit meerdere onderdelen. Om hier enig inzicht in te bieden, gaan wij dieper in op twee hoofdonderdelen: materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële letselschade is qua berekening het gemakkelijkste onderdeel. Deze schade kunt u uitdrukken in geld. Zoals de schade aan uw eigendommen of kleding, maar ook de financiële gevolgen voor uw inkomen of het inhuren van huishoudelijke hulp. Alle kosten die u heeft gemaakt, die u niet zou hebben gemaakt indien er geen betrokkenheid was bij het ongeval, kunt u claimen. Bewaar hier de bonnen en facturen dus goed voor om als bewijsmateriaal in te kunnen dienen.

Immateriële schade

Letselschade op het immateriële gebied is lastiger in geld uit te drukken, dit is namelijk schade door geestelijk gemis, verdriet en smart. Smartengeld is een onderdeel van uw immateriële schade. Diverse aspecten hebben invloed op de hoogte van uw immateriële schade. Denk daarbij aan de ernst van het opgelopen letsel, uw leeftijd, de duur van het genezingsproces, het niet meer uit kunnen oefenen van uw werk of soortgelijke aspecten.

Mijn Letsel?

Bij Mijnletsel kunt u allereerst gratis advies inwinnen. Indien wij uw letselschadezaak gaan uitwerken, kunt u vertrouwen op jarenlange ervaring, precisie en een rechtvaardige schadevergoeding. De letselschadespecialisten staan voor u klaar. Neem vandaag nog contact op om uw situatie te bespreken.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen