WIA

Wanneer uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakt, vervalt hij in de sociale voorzieningen. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid of ziekte, kan uw medewerker misschien een WIA uitkering ontvangen, wat staat voor Wet Inkomen en Arbeid. De werknemer ontvangt dan deze uitkering in plaats van het loon wat hij momenteel nog krijgt van de werkgever. Ondanks de voorzieningen, gaat u als medewerker er financieel op achteruit. De WIA regels zijn in sommige gevallen zeer ingewikkeld, hoe zit het nou in elkaar?

WIA uitkering

In de meeste gevallen gaat het inkomen erop achteruit of krijgt u geen uitkering. Het tekort op uw oorspronkelijke loon wordt WIA hiaat genoemd. Hoe wordt een WIA uitkering berekend? Er zijn drie opties.

 1. U ontvangt geen WIA uitkering. In dit geval bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt en kan nog 65% of meer van uw oude salaris verdienen.
 2. U ontvangt een WGA uitkering. Er is sprake van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% tot 80%. Zelf kan u als werknemer nog 20% tot 65% van uw oude salaris verdienen. De WGA uitkering wordt voor onbepaalde periode verstrekt, waarbij herkeuringen plaatsvinden. Wanneer u weer voor 65% of meer verdient van uw vroegere loon, wordt de uitkering gestopt. Een WGA uitkering kent drie varianten:
  • Een loongerelateerde uitkering.
  • Een loonaanvullingsuitkering.
  • Een vervolguitkering.
 3. U ontvangt een IVA uitkering. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% ontvangt u de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkering. Deze uitkering bedraagt 75% van uw oude loon, welke wel gemaximaliseerd is. Tot de AOW-leeftijd ingaat wordt deze uitkering uitgekeerd. Soms vinden er tussentijds een WIA keuring plaats, afhankelijk van de situatie.

Wanneer ontvang ik een WIA uitkering

Er zijn een aantal voorwaarden wanneer u een WIA uitkering kunt ontvangen. Voorwaarden voor de uitkering zijn:

 • U bent langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt.
 • U kunt 65% of minder van uw oude loon verdienen.
 • U heeft geprobeerd de afgelopen 2 jaar weer te werken.
 • U was, op het moment dat u ziek of arbeidsongeschikt werd, verzekerd voor de WIA.

Inkomensverlies in combinatie met WIA

Om het inkomensverlies te berekenen, wordt er gekeken naar het verschil in inkomen tussen het inkomen voor het ongeval en na het ongeval. Ook carrièremogelijkheden worden hierin meegerekend. Het verschil moet betaalt worden door de aansprakelijke van het ongeval. 

Veel aspecten die komen kijken bij het opstellen van een schadeclaim. De letselschadespecialisten van Mijnletsel zijn gespecialiseerd in dergelijke gevallen en zijn dagelijks werkzaam aan letselschadezaken. Schroom niet om de hulp van onze specialisten te vragen of om een gratis adviesgesprek aan te gaan.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen